חתימה על דו”חות כספיים על ידי רואי חשבון: מה צריך לדעת?

שלח מסמכים בצורה מאובטחת ומהירה

הנגש לעובדים טופס 101 ישירות לנייד

נהל את כל מסמכי העובד במקום אחד

קלוט את נתוני העובדים באוטומציה מלאה

חתימה על דוחות כספיים היא פעולה קריטית וחשובה בתחום ראיית החשבון. חתימה זו מהווה אישור על דיוק הדוחות והמידע הכלול בהם, ומבטיחה שהנתונים הוצגו בהתאם לעקרונות החשבונאות המקובלים ובכפוף לחוקים ולתקנות הרלוונטיים. 

בתקנות של היום ניתן לחתום על דוחות בצורה ידנית, במקרים מסוימים הרגולציה מאפשרת לבצע חתימה דיגיטלית על דוחות.

מהי חתימה על דו”חות כספיים?

חתימה על דוחות כספיים על ידי רואי חשבון היא השלב הסופי בתהליך ביקורת מקיף המבטיח את אמינותם ודיוקם של הדוחות. תהליך זה מורכב משלבים רבים, שתכליתם לוודא שהמידע המוצג בדוחות משקף נאמנה את המצב הפיננסי של החברה. 

רואי החשבון מתחילים בביקורת מקיפה של כלל הספרים, הרשומות והמסמכים הכספיים של החברה. ביקורת זו כוללת בדיקה מדוקדקת של פעולות החברה, הן מבחינה עסקית והן מבחינה חשבונאית. רואי החשבון בוחנים את תקינות הנתונים, את עקביותם ואת התאמתם למציאות הכלכלית בפועל.

לאחר ביצוע ביקורת מקיפה, רואי החשבון מבצעים אימות יסודי של הנתונים המוצגים בדוחות הכספיים. אימות זה כולל בדיקות צולבות, השוואות לנתונים היסטוריים, ניתוח סטטיסטי ועוד. מטרת אימות הנתונים היא לוודא שהם מדויקים, אמינים ומשקפים נכונה את פעילות החברה.

חשוב לוודא שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לעקרונות חשבונאות מקובלים (GAAP) או בהתאם לעקרונות דיווח כספי בינלאומיים (IFRS). עקרונות אלו קובעים את אופן רישום ופרסום הפעולות הכספיות של חברות, ומטרתם להבטיח אחידות ובהירות בדיווח הכספי. רואי החשבון בוחנים את הדוחות לוודא שהם עומדים בכללים אלו באופן מלא.

לאחר ביצוע כל הבדיקות הנדרשות, רואי החשבון מכינים חוות דעת מקצועית. חוות דעת זו מסכמת את ממצאי הביקורת וקובעת האם הדוחות הכספיים מוצגים בצורה נאותה ונאמנה. חוות הדעת היא מסמך חשוב המעניק לגורמים חיצוניים, כמו משקיעים, בנקים ולקוחות, ביטחון באמינות הדוחות.

השלב הסופי בתהליך הוא חתימה על הדוחות הכספיים על ידי רואי החשבון. חתימה זו מהווה אישור סופי לכך שהדוחות נבדקו ונמצאו תקינים, ושהם משקפים נאמנה את המצב הפיננסי של החברה.

חשוב לציין שתהליך הביקורת אינו אחיד לכל החברות, וניתן להתאים אותו בהתאם לגודל החברה, מורכבות פעילותה ותחום עיסוקה.

החתימה מעניקה אמינות לדוחות הכספיים ומבטיחה לבעלי המניות, למשקיעים ולגופים רגולטוריים שהנתונים מדויקים ואמינים. בנוסף, החתימה מבטיחה שהדוחות הכספיים הוכנו בהתאם לחוקים ולתקנות הרלוונטיים, ומגנה על החברה מפני סנקציות משפטיות. החתימה מהווה חלק ממערכת הבקרה הפנימית של החברה, ומסייעת במניעת הונאות ושגיאות.

Easydoc מאפשרת חתימה מרחוק על דו”ח שנתי עבור רואי חשבון

בהתאם להנחיות רשות המיסים למערכת החתימה הדיגיטלית ולתהליך הגשת הדו”ח השנתי, יש ליישם תהליכים טכנולוגיים שיבטיחו זיהוי מלא, תיעוד אמין ושמירת אמינות הדו”ח המקורי שנחתם דיגיטלית. הפתרון של איזידוק מאושר רשום המיסים ומספק חתימה דיגיטלית לרואה חשבון, תוך מתן מענה לכל הדרישות הללו:

  •  שימוש בחתימה דיגיטלית מאובטחת המונעת את שינוי תוכן הדו”ח השנתי לפני ולאחר החתימה.
  • הזנת סיסמה, הנקבעת על ידי רואה החשבון, לפני צפיה בדו”ח וחתימתו .
  • שליחת העתק הדו”ח החתום לנמען באמצעות דוא”ל, SMS או ווטסאפ.
  • מעקב אחר תהליך החתימה, החל משלב השליחה ועד לשלב החתימה.
דילוג לתוכן