מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות – "EASYDOC"

וובי דיגיטל בע"מ ח.פ. 515972123 ("החברה") מודה לכם על בחירתכם להשתמש באתר ואפליקציית "EASYDOC" ("האפליקציה" ו/או "האתר" ו/או "המערכת"). החברה מכבדת את פרטיות הלקוחות והמשתמשים באתר ובאפליקציה, ורואה חשיבות רבה בשמירה עליה. מדיניות הפרטיות להלן מהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון ותנאי השימוש.  

 1. המידע הנאסף באתר ובאפליקציה:
  • בעת השארת פרטים ו/או רכישה ו/או הקמת משתמש באתר ו/או באפליקציה יתבקש הרוכש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעת החברה). המידע אותו הנך מוסר בעת הרשמתך ו/או ביצוע רכישה באפליקציה נאסף על ידי האפליקציה.
  • מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה לבצע רכישות ו/או להשתמש באפליקציה.
  • על מנת לספק שירות איכותי, בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת הרשמתך ו/או רכישה באתר ו/או באפליקציה, האתר והאפליקציה אוספים מידע מסוים אודות המחשב שלך ו/או המכשיר שלך, אשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתר ו/או באפליקציה.
  • המידע נאסף באופן אוטומטי )לרבות באמצעות שימוש ב "Cookies") והוא עשוי לכלול כתובות IP, סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר ו/או לאפליקציה, אופן הגלישה והכלי בו הנך משתמש למטרת הגלישה, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת )המידע הנמסר בעת ההרשמה והמידע הנאסף על ידי האתר והאפליקציה כאמור בסעיף 1 שלעיל יכונו יחד: "המידע הנאסף באתר ובאפליקציה").
 2. שימוש במידע הנאסף באתר ובאפליקציה:
  • האתר ו/או האפליקציה ו/או מי מטעמם רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף באתר ובאפליקציה, בין היתר, למטרות הבאות:
   • בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר באתר ובאפליקציה מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;
   • בכדי להתאים את השימוש באפליקציה על פי העדפותיך האישיות;
   • לספק לך שירותים ולשפר את האתר והאפליקציה ו/או את השירותים;
   • תפעולם התקין של האתר והאפליקציה;
   • לנתח את המידע ולנהל את האתר והאפליקציה באופן תקין;
   • שיפור שירות הלקוחות של האתר והאפליקציה;
   • ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר לאתר ולאפליקציה או לשירות;
   • בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי האתר והאפליקציה בנוגע לשירותים אותם האתר ואפליקציה מספקים;
   • בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר האתר והאפליקציה עורכים מעת לעת.
 1. העברת המידע הנאסף באתר ו/או באפליקציה לצדדים שלישיים:
  • האתר, האפליקציה ו/או מי מטעמה לא יגלו ו/או ימכרו כל מידע הנאסף באתר ו/או באפליקציה לכל צד שלישי כלשהו, וזאת למעט למי מטעמם להם הם מספקים את המידע הנאסף באתר ו/או באפליקציה אך ורק לצורך מתן שירות והשלמת הליך רכישה שבוצע באתר ו/או באפליקציה, ואשר אף הם מחויבים להגנה מלאה על סודיות המידע הנאסף באתר ו/או באפליקציה.
  • יחד עם זאת, האתר, האפליקציה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להעביר מידע הנאסף באתר ו/או באפליקציה (למעט פרטי אשראי ומספרי תעודות זהות) לצדדים שלישיים בכל אחד מהמקרים הבאים:
   • ניתנה לכך הסכמתך מראש ובכתב;
   • האתר, האפליקציה ו/או מי מטעמם נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט;
   • על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של האתר, אפליקציה ו/או מי מטעמם בכל הנוגע לאפליקציה;
   • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין האתר, אפליקציה ו/או מי מטעמם אשר תחייב חשיפת הפרטים;
   • אם תפר את התקנון ותנאי השימוש או אם תבצע באמצעות האתר ו/או האפליקציה, או בקשר כלשהו עם האתר ו/או אפליקציה, פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;
   • בכל מקרה שהאתר ו/או האפליקציה יסברו, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
   • אם האתר ו/או האפליקציה ימוזגו לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר ו/או האפליקציה יעברו לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר ו/או באפליקציה, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על מדיניות פרטיות זו.
   • לצבור מידע על לקוחות ו/או משתמשים ולשפר את שירות הלקוחות. לאחר מכן, האתר ו/או האפליקציה עשויים לשתף מידע כאמור עם שותפי שיווק פוטנציאליים ומפרסמים;
  • כמו כן, האתר והאפליקציה עשויים לשתף את המידע האישי שלך (למעט מידע רגיש כגון פרטי אשראי ומספרי תעודות זהות) עם צדדים שלישיים, כולל עם שותפיהם העסקיים ונותני שירותים.
  • דוגמאות לפעולות שנותני שירותים עשויים לבצע הכרוכים במידע שלך:
   • לפתח ולתחזק את האתר והאפליקציה;
   • שיתוף רשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל, טאבולה ואחרים;
   • לצרכים סטטיסטים – אנו מספקים מידע אישי כגון המספר הכולל של המבקרים באתר ובאפליקציה זה ובכל עמוד של האתר והאפליקציה וכן שמות הדומיין של נותני שירות האינטרנט של המבקרים באתר ובאפליקציה לגופים וחברות שאנו נותנים בהן אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראות האתר והאפליקציה ובאופן העולה בקנה אחד עם תקנון זה ומדיניות האתר והאפליקציה. ככלל, וככל שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים;
   • לנותני שירותים ושותפים עסקיים כאמור ניתנת גישה לכל או לחלק מהמידע שלך, והם עשויים להשתמש ב"Cookies" או בטכנולוגיית איסוף אחרות.
 1. מאגר מידע
  • הנתונים שמסרת וכן הנתונים שנאספו אודותיך כמפורט במדיניות פרטיות זו יישמרו במאגר המידע של החברה, שמספרו 700067500 (" מאגר המידע") ובאחריותה. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (" חוק הגנת הפרטיות").
  • כדי למנוע גישה לא מורשית למידע ולנתוני החברה, ועל מנת לשמור על המידע ולהבטיח את השימוש המורשה בו, החברה מיישמת נהלים פיזיים, אלקטרוניים וניהוליים סבירים ומתאימים לשמירת ולאבטחת המידע, ולחברה ניתן תקן ISO 27001 ותקן ISO 9001 כמו כן, החברה מגבילה את הגישה למידע אישי ולמידע סודי כך שגישה כאמור תינתן רק לעובדים שמידע זה נחוץ להם לצורך תפעול האפליקציה והפעולות הניתנות לביצוע באמצעות המערכת. עם זאת, בשל מגבלות טכנולוגיות, החברה אינה מתחייבת כי המידע האישי שלך, וכל מידע אחר המועבר באופן אלקטרוני, יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית.
  • על מנת לשפר את אבטחת המידע ומניעת גישה לחשבונך על ידי מי שאינו מורשה, אין לגלות או לחלוק עם כל צד שלישי את הסיסמה שבה אתה משתמש לצורך גישה למערכת, ויש להחליפה לעיתים קרובות. בכל פעם כשאתה מסיים לעשות שימוש במערכת, מומלץ להתנתק מהאתר, כדי שאף גורם בלתי מורשה לא יוכל להשתמש במערכת בשמך.
  • החברה תשמור מידע אודותיך לפי הצורך כדי לספק לך את המערכת והפעולות הניתנות לביצועו באמצעותה, לפעול בהתאם לדין החל, לפתור סכסוכים ו/או לאכוף את ההסכמים בינך ובין החברה. אם המידע האישי שלך משתנה, או אם אינך מעוניין עוד להשתמש במערכת או לגשת לאתר, תוכל לתקן, לעדכן, למחוק או להשבית את המידע אודותיך על ידי שליחת דוא"ל לחברה באמצעות פרטי הקשר המפורטים במסמך זה. עם זאת, טרם שהחברה תוכל לספק לך מידע או לתקן כל אי-דיוקים כאמור, החברה עשויה לבקש ממך לאמת את זהותך ולספק פרטים נוספים שיעזרו לה למלא את בקשתך. עם זאת, שים לב: (1) ייתכן שיחולו עיכובים טכנולוגיים במחיקת מידע זה מהשרתים ומהאחסון; (2) השימוש מידע אגרגטיבי ו/או בלתי מזוהה ימשך כמפורט במדיניות פרטיות זו; (3) במידת הצורך, החברה רשאית לשמור מידע על מנת לעמוד בהתחייבויותיה המשפטיות, המיסויות או החשבונאיות, לפתור סכסוכים, לנהל סיכוני אבטחה או לאכוף את הסכמיה.
  • המידע שהחברה אוספת נשמר במאגר המידע. אנו מאחסנים מידע באתרים שונים ובשרתים באירופה, לרבות באתרים המבוססים על טכנולוגיית ענן.
 2. אבטחת מידע:
  • האתר והאפליקציה נוקטים צעדים סבירים על מנת לסייע בהגנה על אבטחת הנתונים האישיים של המשתמשים. האתר והאפליקציה עושים מאמצים על מנת לאסוף את המידע ולאבטחו בהתאם למדיניות הפרטיות ולחוקים והתקנות החלים במדינת ישראל.
  • חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר והאפליקציה לא מתחייבים שהשירותים באתר ובאפליקציה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בהם.
  • למשתמשי האפליקציה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או האפליקציה או מי מטעמם בגין גישה בלתי מורשית למידע שנאסף עליהם על ידי האפליקציה.
  • החברה עושה שימוש בממשקים ובתוכנה אשר הינם בעלי הרשאה לעשות בהם שימוש לצורך תפעול האפליקציה ואספקת השירותים.
  • מערכותיה של החברה, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תוכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכדומה), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתרי החברה או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. החברה משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים האמורים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע המועבר או מוצג במערכות, ובכלל זאת שיבוש בהוראות או בקשות, פעולות לא מורשות, שיבושים בפעולת המערכות או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי או ביצוע באיחור של הוראה או בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה מהפעולות אותן המערכות מספקות וכדומה. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מהאמור בסעיף זה.
 3. זכות גישה למידע הנאסף באתר ובאפליקציה ונשמר במאגר המידע:
  • בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("החוק") למשתמשים עומדת הזכות לבקש גישה לנתונים האישיים ולמידע שהאתר והאפליקציה אוספים אודותיהם.
  • כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. ולכן, למשתמשים עומדת הזכות לבקש מהחברה לתקן או לעדכן את הנתונים האישיים שלהם כאשר הם אינם מדויקים או לא שלמים והזכות לבקש מהחברה למחוק את הנתונים האישיים של המשתמש. פנייה כזאת יש להפנות אל כתובת הדוא"ל [email protected] או בדואר רגיל אל: וובי דיגיטל בע"מ, רחוב הרץ ריינריך 3 , חוף שמן, חיפה.
  • בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע, וזאת אלא אם החברה נדרשת לשמור את המידע על פי חוק.
  • החברה מיישמת באתריה ובשרתיה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהפלטפורמה תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בה.
 4. שינויים במדיניות הפרטיות:
  • האתר ו/או האפליקציה שומרים על זכותם לשנות, בכל עת וללא הודעה מוקדמת את מדיניות פרטיות זו ושינויים אלו ייכנסו לתוקפם מיד עם הכנסתם למדיניות הפרטיות.
  • במקרה של שינוי מהותי במדיניות הפרטיות, האתר ו/או האפליקציה תודיע על כך למשתמשים באמצעות פרסום הודעה בולטת באתר ו/או באפליקציה. במקרה שהאתר ו/או האפליקציה יבקשו להחיל שינוי מהותי זה גם על מידע שכבר נאסף באתר ו/או באפליקציה, תישלח הודעה למשתמש במטרה לבקש את הסכמתו לכך.
  • האתר והאפליקציה ממליצים למשתמשים לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת על מנת לקבל מידע על האופן שבו האתר ו/או האפליקציה מגנים על המידע שלהם.
 5. צרו קשר:
  • האתר והאפליקציה מקפידים על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר והאפליקציה ואחרים לפרטיות. אם אתה סבור כי פרטיותך נפגעה באופן כלשהו, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

כתובת: ארבל 15, הררית;

טלפון: 072-2221600;

או דוא"ל שכתובתו: [email protected]

עדכון אחרון: ינואר 2023