מאגר טפסים דיגיטליים בחינם

איזידוק מציעה מאגר טפסים דיגיטליים חינמי

בקשה למתן טיפולי רפואי לנפגע עבודה.
טופס לבקשת מתן טיפול רפואי ראשוני לעובד עצמאי שנפגע בתאונת עבודה.
טופס המשמש להגשת בקשה להחזר הוצאות בגין טיפולים משלימים אלטרנטיביים.
טופס המיועד למבוטח שעקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי איבד את כושרו להשתכר, או שכושרו להשתכר הצטמצם ב-50% ומעלה
טופס הימולא על ידי רופא לצורך קבלת רישיון להחזקה ושימוש בקנביס רפואי.
טופס הצהרת בריאות דיגיטלי למבקש להתאמן בחדר כושר
הצהרת בריאות שיש למלא ולהחתים רופא לפני קבלת רישיון נשק.
הצהרת בריאות שיש למלא כדי לעקוב אחרי כשירותם הרפואית של כלל התלמידים.
דילוג לתוכן