מאגר טפסים דיגיטליים בחינם

איזידוק מציעה מאגר טפסים דיגיטליים חינמי

מסמך עבור עובדים שכירים המועסקים על ידי מספר מעסיקים בו זמנית, לחתימת המעסיק העיקרי.
בקשה לקבלת הקלה ותיאום בחישוב ניכויי המס.
הגשת בקשה להקלה במס עם סיום לימודי תואר.
טופס המאפשר להגיש הצהרת הון חתומה שנדרשה על ידי משרד השומה.
דו"ח מקוצר למס הכנסה עבור יחידים המבקשים החזר מס.
טופס המפרט את זכויות העובד לקבלת כספי פיצויים לאחר סיום עבודה
בקשה לרישום ייצוג ראשי/ מתן ייפוי כוח על ידי מייצג ראשי.
מסמך עבור עובדים שכירים המועסקים על ידי מספר מעסיקים בו זמנית, לחתימת המעסיק המשני.
טופס אישור שנתי על ניכוי מס הכנסה מתשלומים המחייבים ניכוי מס במקור.
מתן הרשאה לבצע פעולה משפטית כלשהי, בשם מייפה הכוח, כלפי המוסד לביטוח לאומי.
דילוג לתוכן