מאגר טפסים דיגיטליים בחינם

איזידוק מציעה מאגר טפסים דיגיטליים חינמי

מסמך עבור עובדים שכירים המועסקים על ידי מספר מעסיקים בו זמנית, לחתימת המעסיק העיקרי.
בקשה לקבלת הקלה ותיאום בחישוב ניכויי המס.
הגשת בקשה להקלה במס עם סיום לימודי תואר.
טופס המאפשר להגיש הצהרת הון חתומה שנדרשה על ידי משרד השומה.
דו"ח מקוצר למס הכנסה עבור יחידים המבקשים החזר מס.
​תביעה לקבלת דמי אבטלה לשכירים שפוטרו או הוצאו לחופשה ללא תשלום.
טופס המפרט את זכויות העובד לקבלת כספי פיצויים לאחר סיום עבודה
בקשה לרישום ייצוג ראשי/ מתן ייפוי כוח על ידי מייצג ראשי.
בקשה למתן טיפולי רפואי לנפגע עבודה.
טופס המאפשר ליורשים או למנהלי עיזבון שזהותם אינה ידועה לרשות המסים, להצהיר על היותם יורשים בעיזבון של מנוח.
טופס לבקשת מתן טיפול רפואי ראשוני לעובד עצמאי שנפגע בתאונת עבודה.
טופס לבקשת דמי לידה לעובדת שכירה או עובדת עצמאית המועסקת בישראל, שיצאה לתקופת לידה והורות.
טופס המשמש להגשת בקשה להחזר הוצאות בגין טיפולים משלימים אלטרנטיביים.
מסמך עבור עובדים שכירים המועסקים על ידי מספר מעסיקים בו זמנית, לחתימת המעסיק המשני.
טופס הצהרה על מכירת דירת מגורים מזכה שאינה כוללת זכויות בנייה קיימות או צפויות, ומבקש בגינה פטור מלא ממס שבח.
טופס המיועד למבוטח שעקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי איבד את כושרו להשתכר, או שכושרו להשתכר הצטמצם ב-50% ומעלה
דילוג לתוכן