מאגר טפסים דיגיטליים בחינם

איזידוק מציעה מאגר טפסים דיגיטליים חינמי

מסמך עבור עובדים שכירים המועסקים על ידי מספר מעסיקים בו זמנית, לחתימת המעסיק העיקרי.

טופס בקשה לאישור משטרת ישראל לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים.

טופס שמטרתו להתוות את הכללים הנוגעים להעברת ידע, מידע מסחרי, מידע סודי או כל מידע אחר שהצדדים הנוגעים לעסקה מעוניינים לשתף ביניהם למטרה מסויימת.
חוזה משפטי שנועד להגן על הצד אשר חושף מידע סודי.
מסמך בו העובד מאשר לקבל את תלוש השכר שלו באמצעות דואר אלקטרוני.
טופס שנוסף להסכמים קיימים, כמו הסכם סודיות (NDA) או הסכם עבודה, ומטרתו להבטיח שהמידע האישי והמידע הרגיש של הצדדים יישמר בצורה מאובטחת ויוגן מפני חשיפה בלתי מורשית, גישה לא מורשית, שימוש לא תקין או אובדן.
דילוג לתוכן