מאגר טפסים דיגיטליים בחינם

איזידוק מציעה מאגר טפסים דיגיטליים חינמי

טופס שנוסף להסכמים קיימים, כמו הסכם סודיות (NDA) או הסכם עבודה, ומטרתו להבטיח שהמידע האישי והמידע הרגיש של הצדדים יישמר בצורה מאובטחת ויוגן מפני חשיפה בלתי מורשית, גישה לא מורשית, שימוש לא תקין או אובדן.
טופס שמטרתו להתוות את הכללים הנוגעים להעברת ידע, מידע מסחרי, מידע סודי או כל מידע אחר שהצדדים הנוגעים לעסקה מעוניינים לשתף ביניהם למטרה מסויימת.
טופס המאפשר ליורשים או למנהלי עיזבון שזהותם אינה ידועה לרשות המסים, להצהיר על היותם יורשים בעיזבון של מנוח.
טופס לפתיחת תיק עוסק מורשה במע"מ למי שמתכוון להתחיל לפעול כעסק עצמאי.
טופס הצהרה על מכירת דירת מגורים מזכה שאינה כוללת זכויות בנייה קיימות או צפויות, ומבקש בגינה פטור מלא ממס שבח.
טופס לבקשת מתן טיפול רפואי ראשוני לעובד עצמאי שנפגע בתאונת עבודה.
טופס קליטת לקוחות חדשים כללי לארגון או חברה.

טופס בקשה לאישור משטרת ישראל לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים.

טופס אישור שנתי על ניכוי מס הכנסה מתשלומים המחייבים ניכוי מס במקור.
דילוג לתוכן