מאגר טפסים דיגיטליים בחינם

איזידוק מציעה מאגר טפסים דיגיטליים חינמי

טופס הצהרה על מכירת דירת מגורים מזכה שאינה כוללת זכויות בנייה קיימות או צפויות, ומבקש בגינה פטור מלא ממס שבח.
חוזה משפטי הנחתם בין בעל נכס לשוכר, המגדיר את התנאים שבהם השוכר ישתמש בנכס לתקופה מוגדרת.
טופס שמוגש לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י) כחלק מההליך של בקשת היתר בנייה או שינויים במקרקעין.
דילוג לתוכן